Adjunct – Inspecteur Milieu en Natuur (1 fte)

12 July 2022

De Inspectie Gezondheid, Milieu en Natuur is een onafhankelijke dienst ressorterend onder de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en heeft tot taakstelling het beschermen van de volksgezondheid, milieu en natuur door het effectief en efficiënt toezicht op en handhaven van de wettelijke regelingen op deze gebieden.

Het inspectieonderdeel Milieu en Natuur zet zich in voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het milieu en natuur op Curaçao en is belast met het toezicht op de naleving van de wetten op het gebied van het milieu en de natuur.

Bij dit inspectieonderdeel bestaat er een vacature voor de functie van:

Adjunct-Inspecteur Milieu en Natuur

Voor meer informatie over deze vacature, klik hier: Vacature.Adjunctinspecteur_Milieu.en.Natuur.Juli_2022

Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatiebrief met een recente Curriculum Vitae, uiterlijk 28 juli 2022 naar de Inspectie voor de Volksgezondheid, Schouwburgweg #26 of per e-mailadres sirving.keli@gobiernu.cw, t.a.v. de Inspecteur-Generaal Volksgezondheid a.i., Prof. Dr. Sirving O. Keli, MD, PhD, onder vermelding van “Sollicitatie Adjunct Inspecteur Milieu en Natuur”. Een referentieonderzoek, assessment, medische keuring en politiële inlichtingen maken deel uit van de sollicitatieprocedure.