Werkverbod voor plastisch chirurg

11 September 2017

De Inspectie Gezondheidszorg heeft dhr Fuguet, plastisch chirurg, per direct een werkverbod opgelegd.

De Inspectie Gezondheidszorg heeft dhr Fuguet, plastisch chirurg, per direct een werkverbod opgelegd. Dhr Fuguet werkt als plastisch chirurg in Venezuela maar betrekt zijn patiënten o.a. van Curacao. Hij zegt dat te doen door mond op mond reclame en doet vervolgens ‘consult’ via email. Ter voorbereiding laat hij patiënten via hun huisarts een laboratorium verwijzing regelen. Op grond van informatie van dhr Fuguet zelf heeft de Inspectie vastgesteld dat hij niet bevoegd is het beroep van geneeskundige/medisch specialist uit te oefenen. Dhr Fuguet is niet geregistreerd bij het ministerie van GMN en heeft geen ontheffing van de ‘Moratoriumwet’ van de Minister van GMN gekregen. De Inspectie zal de bevolking ook via een bericht in de media hierover informeren.