Voorwaarden voor veilige zorg chirurgie

27 October 2017

VOORWAARDEN VOOR VEILIGE ZORG CHIRURGIE NIET TOETSBAAR DOOR WEIGERING VAN SEHOS INFORMATIE IN VOLLEDIGHEID TE VERSTREKKEN

De Inspecteur Gezondheidszorg heeft de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth bij brief van 26 oktober een formele aanwijzing gegeven, inhoudende de plicht alle gevraagde informatie te verstrekken over de voorwaarden van toelating van een chirurg die eerder de toegang tot het ziekenhuis was ontzegt.

In het begin van 2017 zijn, naar aanleiding van een reeks van ernstige incidenten in de patiëntenzorg, twee chirurgen door de Raad van Bestuur van het SEHOS op non-actief gesteld. Dit is gebeurd in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg. Op grond van twee externe audits, die een oordeel geven over de kwaliteit en de veiligheid van de heelkundige zorg in SEHOS, is later in dat jaar besloten dat de betreffende chirurgen onder stringente voorwaarden zouden kunnen terugkeren. De Inspectie Gezondheidszorg stemt daar in beginsel mee in, onder de ontbindende voorwaarde dat de Inspectie instemt met de formulering van de voorwaarden. Daartoe is noodzakelijk dat het SEHOS de Inspectie Gezondheidszorg volledige inzage geeft in de documenten die verbonden zijn aan de terugkeer van de chirurgen.

Met betrekking tot een van de twee genoemde chirurgen weigert de Raad van Bestuur de gevraagde informatie in volledigheid te verstrekken. Daardoor is de Inspectie Gezondheidszorg niet in staat zijn functie van Toezichthouder te vervullen. Aangezien dat een belemmering is van de wettelijke taak van de Inspectie Volksgezondheid, is nu een dwingende aanwijzing gegeven de gevraagde informatie alsnog te verstrekken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Inspecteur Gezondheidszorg dhr G.A. Rodrigues Pereira, arts, op nummer 6867679.