Succesvol overleg Inspecties Curaҫao, Aruba en St. Maarten

11 June 2018

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni jl. hebben delegaties van de Inspecties Volksgezondheid van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hun tweede gezamenlijke conferentie gehouden.

In het succesvolle overleg kwamen diverse zaken van gemeenschappelijk belang aan de orde. Daaronder: registratie en import van geneesmiddelen, openbaarmakingbeleid, uitspraken van juridische procedures, de rol van de Inspecties bij rampenbestrijding en de samenwerking met de Inspectie in Nederland.

De drie Inspecteurs-generaal (Dorylee Pappers-Lopez Penha van Aruba, Earl Best van Sint Maarten en Jan Huurman van Curaçao) zullen deze week in een brief aan de Ministers van Volksgezondheid van de vier landen in het Koninkrijk de belangrijkste gezamenlijke standpunten neerleggen. In die brief ook een aantal verzoeken om de samenwerking, ook met Nederland, te versterken. De vier Ministers zijn op 22 juni a.s. op Curaçao voor een afstemmend overleg.