SAMENWERKING INSPECTIES VOLKSGEZONDHEID CURACAO, ARUBA EN SINT MAARTEN

SAMENWERKING INSPECTIES VOLKSGEZONDHEID CURACAO, ARUBA EN SINT MAARTEN

1 December 2017

Convenant van Samenwerking getekend tussen de Inspecties Volksgezondheid van Curaçao, Aruba en Sint Maarten

SAMENWERKING INSPECTIES VOLKSGEZONDHEID CURACAO,

ARUBA EN SINT MAARTEN 

 

De drie Inspecteurs-generaal van de Inspecties Volksgezondheid van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben op 30 november jl. een Convenant van Samenwerking getekend. In dit document is vastgelegd dat de drie Inspecties elkaar zullen ondersteunen wat betreft uitwisseling van mankracht, informatie en zo nodig concrete projecten.

Deze samenwerkingsovereenkomst is een logisch vervolg op de ‘Memorandum of Understanding’ die in juli jl. is getekend door de Ministers van Volksgezondheid van de drie landen.

Het ondertekenen van het Convenant geschiedde aan het slot van een eerste, zeer succesvolle werkconferentie tussen medewerkers van de drie Inspecties op Aruba. Hiermee is de basis gelegd voor het versterken van de toezichts- en handhavingsfuncties in de drie Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit zal naar verwachting binnenkort worden gevolgd met het formeel (opnieuw) vastleggen van de samenwerkingsrelatie met de Inspectie Gezondheidszorg  (IGZ) van Europees Nederland.