ONVERANTWOORDE SITUATIE IN BEJAARDENHUIS GOD’S HOME

ONVERANTWOORDE SITUATIE IN BEJAARDENHUIS GOD’S HOME

21 September 2018

Op grond van het inspectiebezoek heeft de Inspectie gezondheidszorg geconcludeerd dat het vanuit medisch oogpunt onverantwoord is nog langer bewoners in God’s Home te laten verblijven.

De Inspectie Gezondheidszorg heeft op donderdag 20 september 2018 samen met de afdeling G&GZ van het Ministerie van GMN een inspectiebezoek gebracht aan het bejaardenhuis God’s Home. Tijdens het Inspectiebezoek is vastgesteld dat de zorg die in dit huis wordt geleverd op vrijwel alle getoetste punten onder de maat is. Zo ontbreekt het aan goede dossiers, adequate administratie van medicijnverstrekking en personeel van voldoende opleidingsniveau. De Inspectie Gezondheidszorg heeft kunnen vaststellen dat een aantal ernstig zieke bewoners niet de zorg ontvangen die noodzakelijk is.

Op grond van het inspectiebezoek heeft de Inspectie gezondheidszorg geconcludeerd dat het vanuit medisch oogpunt onverantwoord is nog langer bewoners in God’s Home te laten verblijven. In samenspraak met de afdeling G&GZ van het Ministerie van GMN zal nu op de kortst mogelijke termijn naar andere verblijfsplekken worden gezocht.

De eigenaar van God’s Home is op de hoogte gesteld van het oordeel van de Inspectie en krijgt de gelegenheid op de geconstateerde minpunten verbeteringen aan te brengen. Als dat is gerealiseerd zal een nieuwe inspectie worden uitgevoerd.