INSPECTIE LEGT ADVENT ZIEKENHUIS GEDEELTELIJKE OPNAMESTOP OP

13 December 2017

De opnamestop is opgelegd voor een deel van de interne geneeskunde en geldt voor 2 maanden.

De Inspectie Volksgezondheid heeft het Advent Ziekenhuis een opnamestop opgelegd voor een deel van de interne geneeskunde. Het betreft de opnames van één van de twee in het Advent Ziekenhuis werkzame internisten.

De achtergrond van deze aanwijzing is het volgende.

Sinds geruime tijd bestaan twijfels aan de kwaliteit en patiëntveiligheid van de internistische zorg in het Advent Ziekenhuis. Dit is gerapporteerd door een externe auditor (professionele beoordelaar) begin 2016 en bevestigd door een re-audit in het laatste kwart van 2016. Kort geleden heeft zich binnen de groep interne geneeskunde een ernstige calamiteit in de patiëntenzorg voorgedaan, leidend tot het overlijden van een patiënte. Uit het onderzoek dat onmiddellijk is gestart, is als eerste voorlopige conclusie naar voren gekomen dat de situatie op gebied van kwaliteitszorg en patiëntveiligheid nog steeds van onvoldoende niveau is. Dit spitst zich toe op het handelen van één van de twee in het Advent werkzame internisten.

De aanwijzing die de Inspectie Volksgezondheid heeft opgelegd bestaat uit twee delen:

  1. Het Advent Ziekenhuis moet binnen twee maanden de adviezen van de audit-rapporten uit 2016 volledig hebben geïmplementeerd.
  2. Het Advent Ziekenhuis voert met onmiddellijke ingang een opnamestop in voor één van de twee internisten; deze opnamestop geldt voor twee maanden.

Na afloop van de periode van twee maanden zal de Inspectie beoordelen of op dat moment de voorwaarden voor een acceptabel niveau van internistische zorg in Het Advent Ziekenhuis zijn vervuld.