Inspectie Gezondheidszorg start onderzoek naar kwaliteit psychologische rapporten

17 September 2018

Op grond van eerder onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie Onderwijs, zijn twijfels ontstaan over de kwaliteit van de onderzoeken en de daarop gebaseerde rapporten.

De Inspectie voor de Volksgezondheid, afdeling Inspectie Gezondheidszorg, is op verzoek van de Inspectie Onderwijs een onderzoek gestart naar de kwaliteit van psychologische rapporten ten behoeve van zogeheten ‘verklaringen’. Deze verklaringen zijn onder meer nodig voor verwijzingen naar Speciaal Onderwijs en het verlenen van extra tijd bij examens. Op grond van eerder onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie Onderwijs, zijn twijfels ontstaan over de kwaliteit van de onderzoeken en de daarop gebaseerde rapporten.

De Inspectie Gezondheidszorg verricht dit onderzoek op grond van de bepalingen in de Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid en de Landsverordening Beroepen in de Gezondheidszorg (Lvo BIG). Op grond van artikel 29 van de Lvo BIG dient een medische beroepsbeoefenaar, waaronder ook worden verstaan psychologen, zorg te bieden op basis van deskundigheid, van een goed niveau, doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.

Krachtens artikel 31a van de Lvo BIG dient elke medische beroepsbeoefenaar, voor zichzelf alleen of tezamen met zijn of haar beroepsgroep een klachtenregeling te hebben. Tot nu toe ontbreekt dat bij de beroepsgroep van psychologen, verenigd in PsyCur. Om die reden vestigt de Inspectie de aandacht op de mogelijkheid voor het indienen van klachten tegen psychologen bij de Inspectie Volksgezondheid, net als dat het geval is voor artsen.