INSPECTIE GEEFT AANWIJZING AAN INTERNISTEN ADVENT ÉN INTERNISTEN SEHOS

5 March 2018

Kwaliteit interne geneeskunde Advent moet verder omhoog én er dient een landbrede vakgroep interne geneeskunde te komen.

De Inspectie Volksgezondheid heeft vandaag, 5 maart 2018, aan de twee vakgroepen interne geneeskunde van het Advent Ziekenhuis en het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), en mede aan de twee Raden van Bestuur, een aanwijzing opgelegd met een dubbele boodschap. De aanwijzing omvat samengevat twee elementen:

  1. de kwaliteit van de interne geneeskunde in het Advent Ziekenhuis moet verder omhoog;
  2. om de kwaliteit en continuïteit van de interne geneeskunde op het hele eiland te garanderen dienen de leden van de twee vakgroepen een landbrede vakgroep c.q. een zware samenwerkingsconstructie te vormen.

Zoals bekend heeft de Inspectie Volksgezondheid in december 2017 de vakgroep interne geneeskunde van het Advent Ziekenhuis een gedeeltelijke opnamestop opgelegd. Deze aanwijzing achtte de Inspectie noodzakelijk omdat op grond van een incident in de klinische patiëntenzorg was gebleken dat onvoldoende invulling was gegeven aan de aanbevelingen van audits in 2016. De aanwijzing hield tevens in dat binnen twee maanden de genoemde aanbevelingen alsnog zouden worden nagekomen. Om dit te controleren heeft begin februari 2018 een nieuwe audit plaatsgevonden. Uit het auditrapport komt naar voren dat de kwaliteit van zorg op een aantal onderdelen is verbeterd, maar in de kern nog steeds onvolkomenheden laat zien. De aanwijzing die de Inspectie vandaag heeft gegeven formuleert heel precies welke stappen de vakgroep interne geneeskunde nog dient te zetten en binnen welke termijn.

Het auditrapport signaleert tevens dat er lacunes zijn in de afstemming van zorg tussen de twee vakgroepen interne geneeskunde. Na overleg met de twee vakgroepen heeft de Inspectie Volksgezondheid besloten dat er één landbrede vakgroep interne geneeskunde dient te komen, dan wel een zware samenwerkingsconstructie. Binnen de nieuwe landbrede vakgroep c.q. samenwerkingsconstructie dienen tenminste te worden geregeld: 1) een functieverdeelplan (‘wie doet wat waar’); en 2) een opname- en verwijsbeleid, zowel binnen als buitenkantooruren. Het plan tot vorming van een landbrede vakgroep c.q. een zware samenwerkingsconstructie moet binnen twee maanden ter goedkeuring aan de Inspectie worden voorgelegd.