Het St Elisabeth Hospital moet een ervaren ziekenhuisbestuurder aanstellen

11 October 2017

Het St Elisabeth Hospital moet een ervaren ziekenhuisbestuurder aanstellen met grote affiniteit met en kennis van de inhoud van de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg heeft de Raad van Toezicht van Sehos een aanwijzing gegeven om zo snel als uit oogpunt van zorgvuldigheid van het werving- en selectieproces mogelijk is, een ervaren ziekenhuisbestuurder aan te stellen. Behalve aantoonbare kennis en ervaring met 2e lijns zorg, is arts zijn en kennis hebben van de lokale situatie een belangrijke meerwaarde om op korte termijn volledig inzetbaar te zijn.

In de afgelopen periode heeft het in de top van Sehos ontbroken aan het vereiste inzicht en de benodigde deskundigheid op het gebied van de patiëntenzorg om voortvarend de weg naar herstel in te zetten. Dit is des te belangrijker gezien de voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe ziekenhuis HNO. Deze voorbereidingen vereisen een gezonde, effectief en efficiënt draaiende operationele organisatie als basis, om vandaaruit te worden omgevormd naar een operationele organisatie in de HNO omgeving. Het topmanagement van Sehos, in het bijzonder de portefeuillehouder patiëntenzorg, heeft in dit proces een hoofdrol.