Electronisch voorschrijven van geneesmiddelen

24 May 2018

Inspectie voor de Volksgezondheid geeft richtlijn voor electronisch voorschrijven van geneesmiddelen uit.

In de afgelopen jaren hebben er verschillende ontwikkelingen op ICT gebied plaatsgevonden die ook van invloed zijn op de gezondheidszorg. Bij het toepassen van deze nieuwe ontwikkelingen is het streven gericht op efficiëntie, effectiviteit en het garanderen van verantwoorde zorg.

Rekening houdend met deze ontwikkelingen heeft de Inspectie een richtlijn “Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen” uitgegeven, welke zij in het kader van het toezicht op de naleving van de Landsverordening geneesmiddelenvoorziening (P.B. 1969 no. 24) zal hanteren.

Klik hier om de richtlijn te bekijken.