CHIRURG M. KAN WEER AAN HET WERK

1 February 2018

ONDERZOEK LEVERT GEEN BEWIJS VAN HANDELEN BUITEN DE KADERS VAN BEROEPSGROEP

De Inspectie Volksgezondheid heeft onderzoek gedaan naar het chirurgisch handelen van chirurg M., naar aanleiding signalen die op 18 januari jl. in de publiciteit kwamen. Het onderzoek is op 31 januari afgerond en gepresenteerd aan de Raad van Bestuur SEHOS, vertegenwoordigers van de vakgroepen chirurgie en anesthesie, de voorzitter van de medische staf en de betrokken chirurg. Uit het onderzoek komt naar voren dat er in korte tijd – sinds 10 januari 2018 – weliswaar veel meldingen zijn gedaan, maar dat niet is gebleken dat het handelen van chirurg M. onder geaccepteerd niveau is. De hoofden van de vakgroepen chirurgie en anesthesie van het SEHOS hebben de resultaten van het onderzoek geaccepteerd. De Inspectie Volksgezondheid heeft als eerste aanbeveling geformuleerd dat M. in ere moet worden hersteld.

Het onderzoek is uitgevoerd door bestudering van een aanzienlijk aantal documenten en relevante websites, alsmede het voeren van diverse gesprekken. Voor zover de tijd dat toeliet is bij elke klacht of melding hoor en wederhoor toegepast en is het oordeel van collega-specialisten gevraagd. Bij de bestudering van het materiaal heeft de Inspectie zich gebaseerd op de relevante kwaliteitsartikelen van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (BIG). Daarin is vastgelegd dat een zorgverlener verantwoorde zorg dient te leveren. Verder uitgewerkt houdt dit in dat de betrokken zorgverlener werkt binnen de kaders die gebruikelijk zijn in zijn of haar beroepsgroep, al dan niet vastgelegd in protocollen en richtlijnen. De Inspectie heeft niet kunnen vaststellen dat M. genoemde kaders heeft overschreden.

De binnengekomen meldingen verdienen het niettemin om nog nader te worden besproken, bij voorkeur in overleg tussen de vakgroepen chirurgie, anesthesie en gynaecologie. Die gesprekken dienen gericht te zijn op herstel van vertrouwen. Zonder onderling vertrouwen ontbreekt de noodzakelijke basis voor kwaliteit en patiëntveiligheid op de OK.

Gebleken is dat het niet voldoende beheersen van het Papiaments door M. een belangrijk struikelblok is in de communicatie op de OK. De Inspectie is van oordeel dat hij zijn taalvaardigheden op dit punt versneld op hoger niveau moet brengen. Chirurg M. heeft dat toegezegd.

Het onderzoeksrapport is vanaf dit moment openbaar en is bijgevoegd. Klik hier.