Bediening van “Energy Based Devices”(Laser en IPL) is alleen toegestaan door een arts of huidtherapeut

Bediening van “Energy Based Devices”(Laser en IPL) is alleen toegestaan door een arts of huidtherapeut

4 April 2018

De Inspectie Volksgezondheid is op de hoogte van het gebruik van Laser- en aanverwante apparatuur in beauty- of schoonheidssalons op Curaҫao. Over de bedieningvan deze apparatuur is lang onduidelijkheid geweest.

Bediening van ‘Energy Based Devices’ (Laser en IPL) is alleen toegestaan door een arts of huidtherapeut.

Op basis van grondig onderzoek, onder meer door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) is in Nederland nu als beleidslijn vastgesteld dat de bediening van dit type apparatuur is voorbehouden aan artsenen/of huidtherapeuten. Dit op grond van het gegeven dat met deze apparaten de buitenste lagen van de huid kapot gemaakt worden door toevoeging van hoge eenheden energie.

De beoordeling van de indicatie in combinatie met de gesteldheid van de individuele huid vergt deskundigheid die is voorbehouden aan artsen of huidtherapeuten, teneinde schade te voorkomen. Dit geldt des te sterker voor Curaçao waar de intensiteit aan UV-straling substantieel hoger is dan in Nederland.

De Inspectie Volksgezondheid heeft besloten deze beleidslijn vanaf heden als uitgangspunt voor toezicht en handhaving te hanteren. De bij de Inspectie bekende beautysalons zijn op de hoogte gebracht van dit standpunt. De salons is tevens verzocht een opgave te doen van Laser- en aanverwante apparatuur die binnen de salon worden gebruikt, en welke persoonverantwoordelijk is voor de bediening ervan.