Aanwijzing Advent Damacor dialyse

17 August 2017

De Inspectie Gezondheidszorg maakt bekend dat het nog te openen dialysecentrum op dit moment niet voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden, zoals gesteld in de vergunning zoals afgegeven in 2016.

De afdeling Inspectie Gezondheidszorg maakt bekend dat het nog te openen dialysecentrum van Advent Damacor op dit moment niet voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden, zoals gesteld in de vergunning voor een dialysecentrum voor 8 personen die is afgegeven begin 2016. Derhalve heeft de Inspectie Gezondheidszorg een aanwijzing / openingsverbod opgelegd als een preventieve maatregel. Door deze aanwijzing met een aantal kwaliteitseisen en randvoorwaarden is het voor alle partijen duidelijk waaraan voldaan moet worden. De aanwijzing wordt opnieuw beoordeeld op het moment dat het Advent ziekenhuis de noodzakelijke documenten heeft aangeleverd.