Verordening bestrijding van besmettelijke ziekten (P.B. 1921 no. 66)