Ministeriele beschikking model gezondheidscertificaat voor fabrieksvaartuigen en vissersvaartuigen (P.B. 1999 no.169)