Ministeriele beschikking constructie en uitrusting van visproductie-inrichtingen (P.B. 1999 no. 166)