Landsbesluit organisatie en taakstelling onderdelen Inspectie voor de Volksgezondheid (P.B. 2016 no.25)