Landsbesluit hygiene personeel inrichtingen eet- en drinkwaren ( P.B. 1961 no. 53)