Landbesluit meng- en bottelinrichtingen sterke drank(P.B. 1957 no. 144)