Geneeskundige behandelingsovereenkomst (P.B. 2000, no. 118)