Eenvormige landsverordening regelende tuchtrechtspraak (P.B. 1957 no. 30)