Tuchtuitspraken zijn in de regel niet openbaar. Artikel 16 van de Landsverordening tuchtrechtspraak (P.B. 1957 no. 30) bepaalt, dat met het oog op het algemene belang, het Medisch Tuchtcollege kan bepalen, dat de uitspraak voor bekendmaking in aanmerking komt.

Op de website van de Inspectie zijn de uitspraken te vinden, waarvan het Medisch Tuchtcollege heeft bepaald, dat deze voor bekendmaking in aanmerking komen door middel van plaatsing van een geanonimiseerde versie op de website van de Inspectie. De uitspraken worden door het Medisch Tuchtcollege geanonimiseerd aangeboden aan de Inspectie ter plaatsing op de website en worden integraal geplaatst.

mtc_59272-12-2012-apotheker

mtc_61682-3-2013-internist

mtc_64712-3-2013-orthopedisch-chirurg

mtc_CUR201900439-huisarts

mtc_CUR202003343-anesthesist + gynaecoloog

mtc_CUR2020044454-huisarts