Aanmeldings Formulier Bestrijdingsmiddelen

Aanmeldingsformulier fytotherapeutische farmaceutische producten

Admission form phytoceuticals

Application Form Pesticides

Begrafenisverordening (P.B. 1919 no. 21)

Beleid toelating geneesmiddelen uit plantaardige oorsprong

Beleidsnotitie Inspectie Volksgezondheid 2012

Beschikking grensbedrag medische apparaten (P.B. 2007 no. 37)

Beschikking mondwaters gorgeldranken (P.B. 2007 no. 49)

Beschikking regels toelating apotheken (P.B. 2009 no. 40)

Beschikking vitaminen en mineralen 1995 (P.B. 1995 no. 61)

Beschikking voorschrijven en afleveren gecontroleerde middelen (P.B. 1987 no. 7)

Boter en vettenbesluit 1932 (P.B. 1932 no. 72)

Brochure bestrijdingsmiddelen 1

Brochure etikettering (Nederlands)

Brochure etikettering (Papiaments)

Brochure houdbaarheidsdatum (Nederlands)

Brochure houdbaarheidsdatum (Papiaments)

Brochure ingrediënten (Nederlands)

Brochure ingrediënten (Papiaments)

Brochure Regelgeving Bestrijdingsmiddelen

Brochure veilig voedsel thuis

Brochure Warenwet

Brood en melkbesluit (P.B. 1918 no. 15)

Business Plan Gezondheid Milieu Natuur

C1042 C2834 circulaire medicatie recepten huisartsen

C1042 Circulaire huisartsen

Crematielandsverordening (P.B. 1989 no. 93).

Eenvormige landsverordening regelende tuchtrechtspraak (P.B. 1957 no. 30)

Eenvormige landsverordening regelende tuchtrechtspraak (P.B. 1957 no. 30)

Eilandsbesluit lokaliteitseisen curacao(A.B. 2004 no. 60)

Explanatory notes application pesticides

Formulier t.b.v. registratie van een geneesmiddel

Geneeskundige behandelingsovereenkomst (P.B. 2000, no. 118)

Guideline medical drug samples

Guidelines for new drug registration

Handhavingkader Inspectie voor de Volksgezondheid

Hinderverordening Curaçao (P.B. 2017 no. 67 (GT))

Jaarplan 2018 Inspectie Gezondheidsbescherming

Jaarverslag 2017 Inspectie Gezondheidsbescherming

Kaasbesluit 1932 (P.B. 1932 no 71)

L.B. h.a.m. wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (P.B. 2020 no. 36)

Landbesluit aanwijzing toezichthouder d.d. 19 nov 2018 no. 18-3180

Landbesluit meng- en bottelinrichtingen sterke drank(P.B. 1957 no. 144)

Landsbesluit aanwijzing toezichthouders IVG no. 2013-52964-1

Landsbesluit aanwijzing ziekenhuisvoorziening (P.B. 2007 no. 98)

Landsbesluit additieven in levensmiddelen (P.B. 2005 no. 62)

Landsbesluit bestrijdingsmiddelen in vergunningsstelsel 9P.B. 1987 no. 21)

Landsbesluit bevordering doelmatigheid gezondheidszorg – wijz Lb verpakte geneesmiddelen (P.B. 2019 no. 24)

Landsbesluit consumptie ijs ( P.B. 1956 no. 41)

Landsbesluit etikettering van levensmiddelen (P.B. 2005 no. 16)

Landsbesluit hygiene personeel inrichtingen eet- en drinkwaren ( P.B. 1961 no. 53)

Landsbesluit in- en uitvoer CFK’s en Halonen (P.B. 1999 no. 190)

Landsbesluit in- en uitvoerverbod pluimveevlees en -producten (PB 2007 no. 30)

Landsbesluit Invoerverbod asbest (P.B. 2008 no. 30)

Landsbesluit inwerking van treding art. 10 van de warenlandsverordening (P.B 2007 no. 72)

Landsbesluit inwerkingtreding enkele bepalingen lvo big (P.B. 2016 no. 54)

Landsbesluit kleurstoffen in levensmiddelen (P.B.2005 no. 61)

Landsbesluit kwaliteit drinkwater (P.B. 2006 no. 72)

Landsbesluit ongediertebestrijdingsgassen (P.B. 1988 no. 81)

Landsbesluit organisatie en taakstelling onderdelen Inspectie voor de Volksgezondheid (P.B. 2016 no.25)

Landsbesluit productie en uitvoer producten op basis van melk (P.B. 2005 no. 56)

Landsbesluit sodawater en limonade (P.B. 1958 no 183)

Landsbesluit tuv artikel 40 van de Begrafenisverordening (P.B. 1975 no. 46)

Landsbesluit verbod fosfideverbindingen en thalliumverbindingen (P.B. 1987 no. 4)

Landsbesluit verbod phosdrin (P.B. 1974 no. 162)

Landsbesluit verpakte geneesmiddelen (P.B. 1961 no. 169)

Landsbesluit visserijproducten 1999 (P.B.1999 no. 157)

Landsbesluit zoetstoffen in levensmiddelen (P.B. 2005 no. 60)

Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren (P.B. 2005 no. 69)

Landsverordening beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren (P.B. 2005, no. 69)

Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (P.B. 2009 no. 69)

Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (P.B. 2009, no. 69)

Landsverordening bestrijdingsmiddelen (P.B. 1961 no. 116)

Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekers-assistenten (P.B. 1969 no. 58)

Landsverordening drinkwater (P.B. 2006 no. 37)

Landsverordening Inspectie voor de Volksgezondheid (P.B. 2016 no. 26)

Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening (P.B. 1969, no. 24 )

Landsverordening Openbare Orde (P.B. 2015 no. 31)

Landsverordening organisatie bloedvoorziening (P.B. 2003, no. 68)

Landsverordening uitoefening geneeskunst (P.B. 1957 no. 74)

Landsverordening zorginstellingen (P.B. 2007 no. 19)

Ministeriele beschikking algemene hygienevoorschriften inrichtingen voor visproductie (P.B. 1999 no. 159)

Ministeriele beschikking analytische en organoleptische eisen van visserijproducten (P.B. 1999 no. 173)

Ministeriele beschikking constructie en uitrusting van visproductie-inrichtingen (P.B. 1999 no. 166)

Ministeriele beschikking fabrieksvaartuigen (P.B. 1999 no. 167)

Ministeriele beschikking gezondheidscertificaat visserijproducten (P.B. 1999 no. 175)

Ministeriele beschikking gezondheidscontroles visserijproducten (P.B. 1999 no. 162)

Ministeriele beschikking goedkeuring laboratoria voor onderzoek van visserijprocuten (P.B. 1999 no. 172)

Ministeriele beschikking hygienevoorschriften fabricageproces visserijproducten (P.B. 1999 no. 161)

Ministeriele beschikking identificatie van visserijproducten (P.B. 1999 no. 177)

Ministeriele beschikking interne controles visproductie (P.B. 1999 no. 171)

Ministeriele beschikking invoer vis of visserijproducten uit derde landen (P.B. 1999 no. 158)

Ministeriele beschikking levensmiddelenadditieven in visserijprodcuten (P.B. 1999 no. 163)

Ministeriele beschikking model gezondheidscertificaat voor fabrieksvaartuigen en vissersvaartuigen (P.B. 1999 no.169)

Ministeriele beschikking onderzoeksmethoden visserijproducten (P.B. 1999 no. 174)

Ministeriele beschikking opslag en vervoer van visserijproducten (P.B. 1999 no. 160)

Ministeriele beschikking registratiesysteem voor visserijproducten (P.B. 1999 no. 170)

Ministeriele beschikking residuen van genees- en bestrijdingsmiddelen in visserijproducten (P.B. 1999 no. 165)

Ministeriele beschikking verbod enige bestrijdingsmiddelen (P.B. 1987 no. 107)

Ministeriele beschikking verbod parathion (P.B. 1961 no. 166)

Ministeriele beschikking verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen (P.B. 1989 no. 44)

Ministeriele beschikking verpakking visserijproducten (P.B. 1999 no. 176)

Ministeriele beschikking vissersvaartuigen (P.B. 1999 no.168)

Ministeriele beschikking zoet- en kleurstoffen in visserijproducten (P.B. 1999 no. 164)

mtc_59272-12-2012-apotheker

mtc_61682-3-2013-internist

mtc_64712-3-2013-orthopedisch-chirurg

mtc_CUR201900439-huisarts

mtc_CUR202003343-anesthesist + gynaecoloog

mtc_CUR2020044454-huisarts

New drug application form

Opiumlandsverordening (P.B. 1969 no. 69)

Procedure aanmelding bestrijdingsmiddelen

Procedure klachtmeldingen over gezondheidszorg door burgers

Quarantaineverordening (P.B. 1931 no. 92)

Rapport onderzoek chirurg M.

Richtlijn voor voedselhygiëne en voedselveiligheid in de horeca

Richtlijn voor voedselhygiëne en voedselveiligheid voor bejaarden- en verzorgingstehuizen

Richtlijn voor voedselhygiëne en voedselveiligheid voor bejaarden- en verzorgingstehuizen (Papiaments)

Richtlijn voor voedselhygiëne en voedselveiligheid voor instellingen / inrichtingen

Richtlijn voor voedselhygiëne en voedselveiligheid voor instellingen / inrichtingen (Papiaments)

Toelichting bij aanmeldingsformulier bestrijdingsmiddelen

Uitvoeringslandsbesluit verdrag chemische wapens (P.B. 1997 no. 141)

Uitvoeringslandsverordening chemische wapens (P.B. 1997 no.122)

vermelding op eet- en drinkwaren

Verordening bestrijding besmettelijke ziekten (P.B. 1921 no. 61)

Verordening bestrijding van besmettelijke ziekten (P.B. 1921 no. 66)

Verordening regelende de praktijk als vroedvrouw (P.B. 1934 no. 53)

Verordening uitoefening tandheelkunst (P.B. 1934 no. 46)

Voedselveiligheid bij visserijproducten

waarschuwing injecties schoonheidsbehandelingen

Warenlandsverordening (P.B. 1997 no. 334)