Deel deze pagina

Samenwerking

Om haar toezichtstaak efficiënt uit te oefenen werkt de Inspectie graag samen met andere handhavende overheidsinstanties. Zo werkt de Inspectie op het gebied van de opsporing van strafbare feiten op het gebied van de volksgezondheid nauw samen met het Openbaar Ministerie. Ook met de Douane is er een goede samenwerking, vooral op het gebied van het importeren van geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen.

De Inspectie heeft vanwege de kleinschaligheid niet op alle gebieden de beschikking over de benodigde deskundigheid. Omdat de Inspectie ernaar streeft haar toezichtstaak op een professionele manier uit te voeren, gaat zij samenwerkingsverbanden aan met overheidsinstanties die haar de gewenste deskundige ondersteuning kunnen verlenen.

Op 15 juni 2012 is door de Inspectie voor de Volksgezondheid van Curaçao een samenwerkings-overeenkomst getekend met de Nederlandse Inspectie voor Gezondheidszorg.  Met de ondersteuning van de Nederlandse Inspectie zijn in het verleden ingewikkelde (thematische) inspectieonderzoeken verricht bij de ziekenhuizen op de eilanden van de toenmalige Nederlandse Antillen. Ook is met behulp van deze professioneel inhoudelijke ondersteuning in het jaar 2006 de Rode Kruis Bloedbank geïnspecteerd.
De formele samenwerkings overeenkomst is inmiddelds verlopen en een besluit moet nog genomen worden hoe en in welke vorm deze zal wordenvoortgezet. Informeel contact en overleg vindt regelmatig plaats.

Met sommige organisaties bestaan er verder informele samenwerkingsverbanden. Zo heeft het Nederlandse bijwerkingencentrum LAREB, het centrale verzamelpunt voor alle bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland, zich bereid verklaard de meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen op Curaçao te verzamelen, te analyseren en te interpreteren. De Inspectie maakt dankbaar gebruik van deze ondersteuning bij het bewaken van bijwerkingen van geneesmiddelen op Curaçao.