Deel deze pagina

Inspectie Gezondheidzorg

De Inspectie Gezondheidszorg houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheidszorg.

Dit houdt o.a. in dat de Inspectie Gezondheidszorg toezicht houdt op de gezondheidstoestand van de bevolking en op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (instellingen en medische beroepsbeoefenaren).

Het wettelijke kader van de Inspectie Gezondheidszorg

 • Landsverordening uitoefening geneeskunst (PB 1958 no 174);
 • Verordening regelende de uitoefening van de tandheelkunst (PB 1934 no 46) ;
 • Verordening regelende de praktijk als vroedvrouw (PB 1934 no 53);
 • Landsverordening verpleging psychiatrische patiënten (PB 2010 no 31);
 • Landsverordening houdende regeling van de tuchtrechtspraak (PB 1957 no 30);
 • Tijdelijke landsverordening beperking vestiging beroepsbeoefenaren (PB 2005 no 69);
 • Landsverordening zorginstellingen (PB 2007 no 19);
 • Quarantaineverordening (PB 1931 no 92);
 • Landsverordening bestrijding besmettelijke ziekten (PB 1921 no 66);
 • Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (PB 2009 no 69);
 • Geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7 Burgerlijk Wetboek) (PB  2000 no 118).