Deel deze pagina

Inspectie Geneesmiddelen

De Inspectie Geneesmiddelen houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de geneesmiddelenvoorziening, verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Dit houdt o.a. in dat de Inspectie Geneesmiddelen toezicht houdt op de beroepsuitoefening door  apothekers en apothekersassistenten, de handel in geneesmiddelen en aanverwante producten, de naleving van kwaliteitsbepalingen door de farmaceutische industrie, de farmaceutische groothandels en de apotheken.

 

Het wettelijke kader van de Inspectie Geneesmiddelen

  • Landsverordening bevoegdheid apothekers en apothekers-assistenten (Pb 1969 no 58);
  • Landsverordening geneesmiddelenvoorziening (PB 1969 no 24);
  • Landsverordening organisatie bloedvoorziening (PB 2003 no 68);
  • Opiumlandsverordening (PB 1960 no 65);
  • Uitvoeringslandsverordening chemische wapens (PB 1997 no 122);
  • Tijdelijke landsverordening beperking vestiging beroepsbeoefenaren (PB 2005 no 69);
  • Landsverordening houdende regeling van de tuchtrechtspraak (PB 1957 no 30);
  • Landsverordening Beroepen in de gezondheidszorg.