Deel deze pagina

Hoofdtaken van de Inspectie voor de Volksgezondheid

Toezichtstaak

De Inspectie houdt toezicht op de volksgezondheid en op de naleving van wettelijke regelingen op het gebied van de volksgezondheid.

Haar toezichttaak voert de Inspectie uit door periodiek beroepsbeoefenaren, zorginstellingen en bedrijven te bezoeken en daar waar op het gebied van de volksgezondheid ernstige problemen of calamiteiten bekend zijn of gemeld worden zich op de hoogte te stellen van de situatie en indien nodig actie te ondernemen.

 

Klachtbehandeling

De Inspectie is ook belast met het behandelen van klachten die betrekking hebben op haar toezichtgebied.

 

Adviesfunctie

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de volksgezondheid. Zij is daarom op de hoogte van wat zich op dit gebied afspeelt. Deze oog- en oorfunctie van de Inspectie stelt haar in staat om te adviseren over verschillende aspecten op het gebied van de volksgezondheid.

De Inspectie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en aan derden.